NetCom suksess med beacons


Når NetCom-kunder har vært i nærheten av de utvalgte butikkene har de via NetCom sin mobilapplikasjon mottatt en rabattkupong på mobilen.

Pilotprosjektet kunne vise til at nesten 40% av kundene som mottok en melding på telefonen når de var i nærheten av butikken også gikk inn i butikken. Og hele 50% av de som faktisk leste meldingen benyttet seg av tilbudet de fikk.

NetCom implementerte Pinch inn i Mitt NetCom appen. Forutsettingen for å kommunisere med kundene vha Pinch var at kunden godtok å kunne motta push-meldinger samt å dele lokasjonen sin. Godt over 60% av brukerne valgte å dele dette med NetCom og Pinch. Piloten ble utført hos tre av NetCom sine butikker. I Oslo City, Sandvika Storsenter og ByPorten. Responsen fra både kunder og ansatte var svært positiv.

– Kunder som har deltatt i beacon-prosjekt har lastet ned vår siste app, og akseptert å sette på stedsangivelse. Aktivt samtykke er ikke bare viktig, men en forutsetning. Vi er veldig stolte over å være blant de aller første til å prøve ut dette i praksis, og så langt har resultatene vært utrolig gode. Responsen fra kundene har vært over all forventning, uttaler Vice President Brand & Marketing i TeliaSonera Norge, Karl Fredrik Lund.

Samarbeide mellom NetCom, fluxLoop og NorSentio

Ved hjelp av beacons montert i butikker kan man opprette en direkte kommunikasjon med kunder som passerer forbi, eller går inn i butikken.

– Det vi erfarte gjennom pilotprosjektet var at flere av kundene kom tilbake til butikken senere samme dag for å benytte seg av tilbudet de hadde fått på mobilen. Det er ingen tvil om at et kundetilpasset og kontekstuelt budskap trekker kunder inn i butikken, sier Ulrik Prøitz, daglig leder i fluxLoop.

– Tilbakemeldingene fra både kunder og butikkpersonale er at denne teknologien gir en god mulighet for ekstra dialog rundt shoppingopplevelsen. Med denne teknologien er også tilrettelagt for at vi kan tilby personlig basert på kundeprofilen til den enkelte kunden som kommer inn i butikken, sier Rune Øien i NorSentio.